DISCUSSION: BRANDING IN POLISH CONTEMPORARY PAINTING
07/12/17 @PANSTWOMIASTO, ANDERSA 29, WARSAW
7PM-11PM
WSPÓLNE TWORZENIE ZWIERZĄTEK PAPIER-MACHE Z GAZET KONSERWATYWNYCH
COLLECTIVE PAPER-MACHE ANIMALS MAKING OUT OF CONSERVATIVE NEWSPAPERS
14/01/18 12:00 @ADA, UL.PUŁAWSKA 37, WARSAW
PERFORMATIVE INTERVIEW WITH AN ANONYMOUS PAINTER
20/01/19 18:00 @BARCK FLOOP HQ, LONDON
MROCZNA KRAINA PERWERSJI / PERVLAND

25/01/20 17:00 @BARCK FLOOP HQ,
UL. KAZIMIERZOWSKA 70/4
“Pervland” is an opening event to the exhibiting practice of Barck Floop HQ, independent curatorial initiative focused on playing with the norms within the individualised art world, somewhere between an innocent joke and a statement.
Barck Floop HQ programme is based on a nomadic, anonymous exhibiting practice, pseudo-journalism and organising social-artistic situations.
Through the use of anthropomorphic kama sutra Gabrielle Bejani deals with the isssue of social opression encountered by our bodies. Her cheerful, yet histerical humanoids attempt to redefine intimacy in the world balancing on the border between traditional sexual norms, those generated by the pop culture and physical desires. Techno-visuals-like acid colours invite the attendants to participate in this liberating trip which leaves them the freedom to decide upon its duration.

The show is going to open with a performative video work blending mocak (conservative art centre in Cracow) curatorial text with a BDSM invite.

Welcome to our Pervland!


Gabrielle Bejani (b. 1995) is a French-Lebanese artist. She’s a graduate of BA (Hons) Fine Art and History of Art at Goldsmiths College, London and is now undertaking an MA in Philosophy of Art at the Sorbonne in Paris where she lives and works.

https://www.gabriellebejani.com/“Mroczna Kraina Perwersji” jest wydarzeniem inaugurującym działalność wystawienniczą Barck Floop HQ, oddolnej inicjatywy kuratorskiej skupionej na grze z konwencjami obowiązującymi w zindywidualizowanym art worldzie, gdzieś pomiędzy niewinnym żartem a statementem.
Program Barck Floop HQ opiera się na nomadycznej, anonimowej działalności wystawienniczej, pseudo-dziennikarstwie oraz aranżacji sytuacji społeczno-artystycznych.
Prace Gabrielle Bejani poprzez antropomorficzną kamasutrę opowiadają o społecznych represjach napotykanych przez nasze ciała. Jej radosne, lecz histeryczne humanoidy próbują redefiniować intymność w świecie balansującym na granicy pomiędzy tradycyjnymi normami seksualności, fikcyjnymi wzorcami generowanymi przez popkulturę a fizycznymi pragnieniami. Kwasowe kolory niczym wizualizacje klubowe zapraszają chętnych na wyzwalającego tripa, podczas którego uczestnicy sami decydują o jego czasie trwania.

Wystawę rozpocznie performatywna praca wideo będąca zarówno mocakowskim tekstem kuratorskim jak i anonsem fetyszystowskim.

Bądźcie naszymi gośćmi w Mrocznej Krainie Perwersji!


Gabrielle Bejani (ur. 1995 r.) jest francusko-libańską artystką wizualną, Mieszka i tworzy w Paryżu. Absolwentka kierunku BA (Hons) Fine Art & History of Art na Goldsmiths, University of London. Obecnie kończy studia magisterskie z Filozofii Sztuki na paryskiej Sorbonie.
https://www.gabriellebejani.com/
SHIT PAINTING AUCTION
22/03/17 @B STUDIOS, GOLDSMITHS COLLEGE, LONDON
7PM-9PM
CATALOGUE:
https://shitpaintings.hotglue.me/?fbclid=IwAR00NehcBKWXMNwMN0_L1_5xAaOHgCnWqYsux8rWofiGXpW7SGVwuzw-Ois


Painting starting price £5
Drawings £3

There'll be champagne
wear your best clothes

catalogue: https://shitpaintings.hotglue.me

All money goes to the BA Fine Art and History of Art Degree Show


If you still haven't donated a painting, don't be shy and do it ASAP
Dyskusja nie będzie mieć narzuconej struktury. Zacznie się od krótkiego wykładu na temat kapitalistycznej ekonomii malarstwa.

Branding aka powtarzający się styl malarzy

Czy eksperymentacja może uchronić artystów od zostania marką na rynku?

Sasnal - ile lat będzie jeszcze na topie?

Feministyczny surrealizm - czy aktywizm w malarstwie ma jakąkolwiek wartość?

ulotność, ekspresja, poezja, transcendencja, emocje


every0ne welc0me

Wino i piwo dostępne w barze

jeśli ktoś jeszcze pragnie wygłosić wykład, to zapraszamy